ขวดโทนเนอร์ ขวดเช็ดเครื่องสำอางค์ toner ขนาด 120ml บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ถูกดีงาม

ขวดโทนเนอร์ ขวดเช็ดเครื่องสำอางค์ toner ขนาด 120ml

รหัสขวด
dcode code name
9032 sa-120ml ใส sa-120mlใส สูง-ไหล่ 11cm ผ่า4.1cm
1167 sa-120ml olive green ขวด PET กลมเขียวมะกอกไหล่ตัด120ml คอ 24 มม. สูง-ไหล่ 11cm ผ่า4.1cm
1521 sa-120ml ดำ ขวด PET กลมสีดำไหล่ตัด 120ml คอ24มม. สูง-ไหล่ 11cm ผ่า4.1cm
3051 sa-120ml ชา ขวด PET กลมชาไหล่ตัด120ml คอ 24 มม สูง-ไหล่ 11cm ผ่า4.1cm
รหัสฝา
dcode code name
5915 #24 ฝารีฟิลลายไม้ใหญ่ ฝาเกลียวรีฟิลลายไม้ใหญ่ คอ24 สูง2.1cm กว้าง3.7cm
4492 #24 ฝารีฟิลใหญ่ขาว ฝาเกลียวรีฟิลเกลี่ยวใหญ่ สีขาว คอ24 สูง2.4cm กว้าง 4cm
4493 #24 ฝารีฟิลใหญ่ดำ ฝาเกลียวรีฟิลเกลี่ยวใหญ่ สีดำ คอ24 สูง2.4cm กว้าง 4cm
sa-120ml + ฝารีฟิลใหญ่+จุกหยด ขวดโทนเนอร์ ขวดเช็ดเครื่องสำอางค์ toner

sa-120ml + ฝารีฟิลใหญ่+จุกหยด ขวดโทนเนอร์ ขวดเช็ดเครื่องสำอางค์ toner

sa-120ml + ฝารีฟิลใหญ่+จุกหยด ขวดโทนเนอร์ ขวดเช็ดเครื่องสำอางค์ toner

sa-120ml + ฝารีฟิลใหญ่+จุกหยด ขวดโทนเนอร์ ขวดเช็ดเครื่องสำอางค์ toner

sa-120ml + ฝารีฟิลใหญ่+จุกหยด ขวดโทนเนอร์ ขวดเช็ดเครื่องสำอางค์ toner

sa-120ml + ฝารีฟิลใหญ่+จุกหยด ขวดโทนเนอร์ ขวดเช็ดเครื่องสำอางค์ toner

sa-120ml + ฝารีฟิลใหญ่+จุกหยด ขวดโทนเนอร์ ขวดเช็ดเครื่องสำอางค์ toner

sa-120ml + ฝารีฟิลใหญ่+จุกหยด ขวดโทนเนอร์ ขวดเช็ดเครื่องสำอางค์ toner

120ml, Wholesale cosmetics packaging, Wholesale Plastic Bottles, Wholesale plastic bottles Thailand, ขวดพลาสติก, ขวดโทนเนอร์, ขายขวด, ขายส่งบรรจุภัณฑ์

Leave a Reply