หลอดครีม ฝา8เหลี่ยม ขนาดเล็ก fr0046 #19 บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ถูกดีงาม

หลอดครีม ฝา8เหลี่ยม ขนาดเล็ก fr0046 #19

ฝาเกลียวหลอดโฟม

ดีเบล
dcode code name
5845 ฝาดำ fr0046 #19 ฝาดำ fr0046 ฝาเกลียว8เหลี่ยมสำหรับหลอดเล็ก
5846 ฝาขาว fr0046 #19 ฝาขาว fr0046 ฝาเกลียว8เหลี่ยมสำหรับหลอดเล็ก

หลอดขาวมุก

ดีเบล
dcode code name
3615 fr หลอดขาวมุก005 มล.#19 01(เฉพาะหลอด) หลอดบีบโฟมสีขาวมุก 05 มล.คอ 19 มม.
3616 fr หลอดขาวมุก010 มล.#19 01(เฉพาะหลอด) หลอดบีบโฟมสีขาวมุก 10 มล. ผอม คอ 19 มม.
3617 fr หลอดขาวมุก015 มล.#19 01(เฉพาะหลอด) หลอดบีบโฟมสีขาวมุก 15 มล. ผอม คอ 19 มม.
3618 fr หลอดขาวมุก020 มล.# 22 01(เฉพาะหลอด) หลอดบีบโฟมสีขาวมุก 20 มล. ผอม คอ 22 มม. 22*87
3619 fr หลอดขาวมุก030 มล. 01(เฉพาะหลอด) หลอดบีบโฟมสีขาวมุก 30 มล. ผอม คอ 22 มม. 22*105

จุกแบนรู

ดีเบล
dcode code name
4425 จุกรู fr0008-fr0009 จุกใสมีรูปิดหลอดโฟม fr0008-fr0009
หลอดครีม หลอดเครื่องสำอางค์ ฝาเกลียว 8 เหลี่ยม ขนาดเล็ก 5 10 15 20 30 กรัม fr0046

หลอดครีม หลอดเครื่องสำอางค์ ฝาเกลียว 8 เหลี่ยม ขนาดเล็ก 5 10 15 20 30 กรัม fr0046

หลอดครีม หลอดเครื่องสำอางค์ ฝาเกลียว 8 เหลี่ยม ขนาดเล็ก 5 10 15 20 30 กรัม fr0046

หลอดครีม หลอดเครื่องสำอางค์ ฝาเกลียว 8 เหลี่ยม ขนาดเล็ก 5 10 15 20 30 กรัม fr0046

หลอดครีม หลอดเครื่องสำอางค์ ฝาเกลียว 8 เหลี่ยม ขนาดเล็ก 5 10 15 20 30 กรัม fr0046

หลอดครีม หลอดเครื่องสำอางค์ ฝาเกลียว 8 เหลี่ยม ขนาดเล็ก 5 10 15 20 30 กรัม fr0046

หลอดครีม หลอดเครื่องสำอางค์ ฝาเกลียว 8 เหลี่ยม ขนาดเล็ก 5 10 15 20 30 กรัม fr0046

หลอดครีม หลอดเครื่องสำอางค์ ฝาเกลียว 8 เหลี่ยม ขนาดเล็ก 5 10 15 20 30 กรัม fr0046

หลอดครีม หลอดเครื่องสำอางค์ ฝาเกลียว 8 เหลี่ยม ขนาดเล็ก 5 10 15 20 30 กรัม fr0046

หลอดครีม หลอดเครื่องสำอางค์ ฝาเกลียว 8 เหลี่ยม ขนาดเล็ก 5 10 15 20 30 กรัม fr0046

packaging cosmetic combodia,packaging cosmetic malaysia,packaging cosmetic laos

10g, 15g, 30g, 30ml, 5g, packaging cosmetic combodia, packaging cosmetic laos, packaging cosmetic malaysia, packaging cosmetic thailand, Wholesale cosmetics packaging, Wholesale Plastic Bottles, Wholesale plastic bottles Thailand, ขายส่งบรรจุภัณฑ์, หลอดครีม, หลอดบรรจุภัณฑ์, หลอดพลาสติก, หลอดเครื่องสำอางค์, หลอดเจล, หลอดโฟม, 泰国包材

Leave a Reply