ฝา TPL01 ฝากดหยดขาว#20 บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ถูกดีงาม

ฝา TPL01 ฝากดหยดขาว#20

 

ฝาหยด
dcode code name
5854 ฝา TPL01 ฝากดหยดขาว#20 ฝากดยาวฝาปิดหยดสีขาว TPL01 7 10 คอ20

สำหรับใส่กับขวด TPL01 คอ20  มีขนาด 7ml 10ml

ฝา TPL01 ฝากดหยดขาว#20

ฝา TPL01 ฝากดหยดขาว#20

ฝา TPL01 ฝากดหยดขาว#20 ใส่กับขวดแก้ว 10ml 7ml

ฝา TPL01 ฝากดหยดขาว#20 ใส่กับขวดแก้ว 10ml 7ml

ฝาหยด TPL ปากยาว และคอนเทคเลน ขนาด 7ml

ฝาหยด TPL ปากยาว และคอนเทคเลน ขนาด 7ml

ขวดทดลอง, ขวดหยด, ขวดหัวเชื้อ, ขวดเซรั่ม, ขวดแก้วขนาดเล็ก สำหรับหยด, ขวดแก้วแบบหยด, ฝาหยด

Leave a Reply