คุณสมบัติของขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ถูกดีงาม

คุณสมบัติของขวดพลาสติก

ขวดพลาสติกเนื้อPET
ขวดพลาสติกเนื้อPET
ขวดพลาสติกเนื้อPE
ขวดพลาสติกเนื้อPE
ขวดพลาสติกเนื้อPp
ขวดพลาสติกเนื้อPp
 • ขวดพลาสติก
  ขวดพลาสติกของร้านเราแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท หลักๆได้แก่ ขวดพลาสติกPet,ขวดพลาสติกPe,ขวดพลาสติกpp โดยแต่ละประเภทก็จะทำหน้าที่ดูแลและปกป้องผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเนื้อและสารสกัดของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกบรรจุลงขวด
 • ขวดพลาสติกPET
 • ขวดพลาสติกเนื้อPET หรือชื่อเต็ม พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท
  (Polyethylne Terephthalate) หรือที่เรียกกันว่า เพ็ท (PET หรือ PETE)
  เป็นพลาสติกใส แข็ง ทนแรงกระแทกดี ไม่เปราะแตกง่าย และกันแก๊สซึมผ่านได้ดี
  ใช้ทำขวดครีม ขวดโลชั่น ขวดสเปรย์ ขวดเจลต่างๆ
  ข้อควรระวังของขวด PETควรเก็บในที่พ้นแสงและอุณหภูมิไม่เกิน40องศา เพราะอาจจะทำให้ขวดเปลี่ยนรูปทรงได้

ขวดพลาสติก PE
ขวดพลาสติกเนื้อPe ชื่อเต็มโพลิเอทิลีน Polyethylene หรือที่เรียกกันว่าขวดPe มีลักษณะขวดขุ่นไม่ใสผิวด้าน ทนความเป็นกรดได้และทนความร้อนความเย็นได้ มักจะใช้บรรจุเครื่องสำอางค์ น้ำยาเคลือบเงา ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีความเป็นกรด เป็นต้น
(ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในขวดPet ก็สามารถนำมาบรรจุในขวดPeได้เช่นกัน)


– ขวดพลาสติกPp
ขวดพลาสติกPp ชื่อเต็มโพลิโพรพิลิน Polypropylene หรือที่เรียกกันว่าขวดPp เป็นพลาสติกที่มีความใสและแข็งกว่าโพลิเอทิลีน(ขวดPe) ทนแรงกระแทกได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อสารเคมีจำพวกกรดและทนความร้อน ความเย็นได้
(ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในขวดPet,PE ก็สามารถนำมาบรรจุในขวดPpได้เช่นกัน)

ขวดพลาสติก, ขวดพลาสติกPe, ขวดพลาสติกPet, ขวดพลาสติกPp, ขายส่งขวดบรรจุภัณฑ์, ดีเบล

Leave a Reply